Không biết vì sao lại quyết định đưa bé về nuôi, chị Phương chỉ nghĩ đơn giản “nếu mình đến đó, chắc chắn đứa bé sẽ có thêm một hi vọng sống”…

#BaoPhapLuat