Sau nhiều lần vòng vo, cô gái đã cúi đầu nhận mình ăn trộm của cửa hàng 4 lần, tổng số tiền lên đến hơn 1 triệu đồng. Khi chủ quán giữ lại Thẻ sinh viên cùng Chứng minh nhân dân và yêu cầu sau 2 ngày mang tiền đến trả lại thì cô gái yêu cầu: “trừ vào lương”. Ngay lập tức, chủ quán đã giải thích: Em không đáp ứng được công việc, em trộm tiền nên bị đuổi và không có lương.

Các cụ ngày xưa có câu :” đói cho sạch , rách cho thơm em nhé ”

#BaoPhapLuat