Đề nghị truy tố các bảo mẫu có liên quan đến vụ bạo hành trẻ tại lớp Mẫu giáo Mầm Xanh tại Q12 TP.HCM.

Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là từ 12 năm cho đến chung thân…