Bất ngờ với cách đòi nợ có 1-0-2. Gia đình chú rể thiếu nợ nhiều năm không trả, chủ nợ lựa ngay thời điểm đám cưới xách loa đến tận đám cưới đòi nợ 😂 ở Phú Riềng.

Nguồn:Người Phao Tin

#BaoPhapLuat