Đột kích quán bar …nghi ngờ có hoạt động mại dâm trá hình