Qúa đen cho thanh niên phông đen chạy bị vấp ngã ăn luôn 1 phát vào vai.

Phút cuối thanh niên quay clip bị truy sát nên chạy nhanh ghê.

#BaoPhapLuat