Các bác cho e hỏi chút.. Em có dc quyền quay video tai nạn giao thông k ạ….. E đang quay video bị công an cướp điện thoại và bắt e về đồn là đúng hay sai ạ???…
Em hỏi nốt….
Bác em đi xe công bắc nam đang đi thì gặp xe khách lấn hết 100% đường bên phải. Bác em mới tránh xe khách thì đâm vô lan can đường gọi giao thông ra thì gt giải quyết 2 xe tự sửa còn lan can đường bác e chịu hết đúng hay sai ạ…..

Nguồn Quỷ Lệ