Tiêu chí người yêu trong mộng là đẹp trai, cao to... Thế nhưng vẫn bị hiểu nhầm là đầu óc đen tối.

Theo Hoa Học Trò

Nguồn: