Gặp chốt 141 bỏ chạy,xô ngay phải chị đi SH và ăn vài phát cảnh cáo của 141…đắng :))