Đỗ xe trước cửa hàng người ta góp ý thì lại thái độ…vứt rác,nhổ nước miếng…

Nếu hôm nay là thanh niên thì chú vỡ alo rồi

#BaoPhapLuat