Sau màn đếm ngược tối 31/12, hơn 40 bạn trẻ nhóm "Dấu chân tuổi trẻ" đã nán lại để nhặt rác và giúp các lao công dọn đẹp đường phố.

Nguồn: