clip nhóm thiếu nữ dùng súng điện, đánh nhau dã man giữa đường
Kinh khủng quá, chưa rõ là ở đâu!
Cần phải lên án mạnh mẽ nhóm người này, gồm cả hai nhân vật chính và nhóm hò reo, cổ vũ xung quanh!

Nguồn : Sóng Hải Phòng