1.000 ha sắn, 500 cà phê cùng nhiều diện tích hồ tiêu, chuối… ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang úa vàng, héo rũ vì khô hạn.

Thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp cho thấy có khoảng 1.000 ha sắn trồng muộn, 500 ha cà phê mới trồng 1-2 năm tuổi bị héo úa, lá vàng. “Hạn làm cây sắn củ ít, chất lượng giảm, kéo dài thời gian sinh trưởng từ 10 lên 12 tháng. Từ đó, làm thay đổi mùa vụ của năm sau, ảnh hưởng đến cây trồng khác”, ông Khả nói.

‘> 

Thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp cho thấy có khoảng 1.000 ha sắn trồng muộn, 500 ha cà phê mới trồng 1-2 năm tuổi bị héo úa, lá vàng. “Hạn làm cây sắn củ ít, chất lượng giảm, kéo dài thời gian sinh trưởng từ 10 lên 12 tháng. Từ đó, làm thay đổi mùa vụ của năm sau, ảnh hưởng đến cây trồng khác”, ông Khả nói.

 

Tại xã A Xing, Chủ tịch xã Hồ A Dược thông tin: “Cả xã có 20/27 ha lúa nước phải bỏ hoang vì hạn. 370 ha sắn của dân, nhiều diện tích đã bị cháy vàng, thiệt hại khoảng 80%. Một số nơi vừa trồng mới sắn, do nắng quá nên bị chết, không lên nổi”.

Ngoài ra, 10 ha cây bời lời, loại cây công nghiệp cũng bị chết do hạn. Tại một số nương lúa rẫy, người dân chấp nhận rủi ro, gieo hạt lúa rồi lấp đất, chờ trời mưa hạt lúa tự mọc.

‘> 

Tại xã A Xing, Chủ tịch xã Hồ A Dược thông tin: “Cả xã có 20/27 ha lúa nước phải bỏ hoang vì hạn. 370 ha sắn của dân, nhiều diện tích đã bị cháy vàng, thiệt hại khoảng 80%. Một số nơi vừa trồng mới sắn, do nắng quá nên bị chết, không lên nổi”.

Ngoài ra, 10 ha cây bời lời, loại cây công nghiệp cũng bị chết do hạn. Tại một số nương lúa rẫy, người dân chấp nhận rủi ro, gieo hạt lúa rồi lấp đất, chờ trời mưa hạt lúa tự mọc.

 

Tại một số xã như Tân Liên, Tân Long, Hướng Tân… nhiều rẫy cà phê héo rũ rượi, một số cây đã bị khô đọt. 

‘> 

Tại một số xã như Tân Liên, Tân Long, Hướng Tân… nhiều rẫy cà phê héo rũ rượi, một số cây đã bị khô đọt. 

 

Để tiết kiệm giống, xã A Xing khuyến cáo bà con ủ hom sắn ở nơi mát mẻ, chờ có mưa xuống mới tiếp tục trồng. “Cái lo lớn nhất của chúng tôi là thiếu đói. Người dân sống nhờ cây sắn, mà sắn chết thì người cũng quay quắt theo”, vị Chủ tịch xã nói. Địa phương này kiến nghị hỗ trợ giống để người dân có thể trồng mới sắn ngay khi có mưa.

‘> 

Để tiết kiệm giống, xã A Xing khuyến cáo bà con ủ hom sắn ở nơi mát mẻ, chờ có mưa xuống mới tiếp tục trồng. “Cái lo lớn nhất của chúng tôi là thiếu đói. Người dân sống nhờ cây sắn, mà sắn chết thì người cũng quay quắt theo”, vị Chủ tịch xã nói. Địa phương này kiến nghị hỗ trợ giống để người dân có thể trồng mới sắn ngay khi có mưa.