Vụ tai nạn xảy ra tại Văn Sơn, Văn Bàn, Lào Cai.
Không biết đi kiểu gì mà tông nhau, xong đầu xe tải nát bét ra, khiếp hồn.

Nguồn: Quân Mai Anh

#BaoPhapLuat