Chú của Nam là hình sự,có gọi điện cho bạn Nghĩa ( người bị bốc xe )
CHÁU NHẢY XE THÌ CHÚ GỌI LÀM GÌ NHỈ, CỨ NHẤN MẠNH CHÚ CHÁU LÀM GÌ KHÔNG BIẾT

Nguồn Tiến Đạt