Khi 3D đi khám nghĩa vụ quân sự…mấy ông này vào đấy mà loạn cả đơn vị thôi miễn cho các ông ấy đi cho lành

#BaoPhapLuat