Clip cận cảnh cớm Mỹ chấn áp tội phạm…toàn anh to con

đã bảo nằm xuống thì nằm đi ăn phát đạp không oan mà

p/s : đừng có đùa với cớm Mỹ