Đâu cần phải đông như vậy chứ…và cũng đâu nhất thiết là phải mặc bộ quần áo nghành như vậy….xem clip mà thấy có gì nó sai sai làm sao ấy.

#BaoPhapLuat