CSGT nhặt được vật trông giống như Tiền trên QL 21  😀

#BaoPhapLuat