Lại thêm một vụ Cảnh sát giao thông đánh phụ nữ bị dân bao quanh phản đối…