Càng ngày Vietjet làm mất điểm trong lòng khách hàng.

Vietjet delay chuyến bay đêm, nhân viên bảo đã thông báo nhưng tất cả các hành khách đều bảo không có 1 thông báo cũng như 1 tin nhắn nào hết và vẫn có cãi là đã thông báo…

#BaoPhapLuat