Lùi như tiến !
Lái xe thế này thì về ruộng mà lái máy cày.