Camera trên xe đã ghi lại hình ảnh anh lái xe đang rất buồn ngủ , có thể thấy anh ấy đã làm rất nhiều động tác để qua cơn buồn ngủ , nhưng chỉ vài giây không kiểm soát được anh ấy đã phải trả giá cho sự bất cẩn của mình…

#BaoPhapLuat