Làm đường ở Việt Nam…thổi từ chỗ nọ xang chỗ kia,bụi mù mịt…người dân 2 bên đường và những ai đi qua đây chịu sao nổi