Đêm qua tại đường cầu giấy : ông bố nghi ngờ thằng con trai bị nghiện. Nên bí mật nhờ người xét nghiệm máu thằng con. Ai ngờ thằng con biết chuyện, quyết định lột cái áo khoác vứt xuống đường rồi quỳ sụp xuống lạy đủ ba vái để đền đáp ơn nghĩa sinh thành, rồi quay mặt bước đi như một trượng phu.

#BaoPhapLuat