Ở nhà hàng xóm láng giềng thì cứ nghĩ :” nhà ông A bà B có con đi nước ngoài…” dân ta cứ nghĩ rằng nhà có người ở nước ngoài là có Tiền mà họ không biết rằng để kiếm được đồng Tiền bên đó thì con em họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào đâu…