Thành phố Bắc Ninh

Bạn gái đi mua quần áo diện Tết nhưng lại không muốn trả Tiền…đen cho bạn gái là bị phát hiện do cửa hàng có gắn Chip trên áo.

#BaoPhapLuat