“Người ta hăm hai đã cưới vợ, mình con zai con đứa 27 tuổi chưa chịu lấy vợ, mày mà không lấy đến 50 tuổi vẫn chưa để được đồng nào.”

Ông nào chưa lấy vợ tag vào nghe cho thấm, lấy sớm đi, không khổ đâu.

P/s: cho mấy lão ế nghe cho ám ảnh luôn 

Nguồn: Văn Tuân