Những vụ tai nạn như này xảy ra đều bắt nguồn từ sự cẩu thả và thiếu ý thức của 1 số lái xe…

#BaoPhapLuat