Đã rất nhiều vụ như này đã xảy ra…mọi người mở cửa xe ô tô hãy chú ý quan sát nhé.

Nguồn : Bạn Hữu Đường Xa