Nếu anh sai các em có cho anh xin lỗi không? Tình hình mắt mũi các em độ này kém quá :p
Video: Phạm Phi Hùng