Cuối năm rồi , mọi người khóa xe cho cẩn thận , trộm cướp dạo này lộng hành lắm , hôm trước thì vụ grab vặt gương , giờ đến lượt 2 tên uber bếch luôn con lead rất là nhanh gọn
Sự việc xảy ra tại Him Lam, Quận 6, TP.HCM

#BaoPhapLuat