Người dân bức xúc với cách làm việc của công an

Lập biên bản xử lý vi phạm thì kêu nộp ở đây,khi thấy có quay phim thì lại bảo ra kho bạc nộp sau đó vẫn cầm Tiền và bảo để đi nộp hộ…

#BaoPhapLuat