Người dân kể lại toàn bộ vụ Cảnh sát cơ động tung cẳng vào bụng học sinh ở TP.HCM