Như tin đã đưa, ngày 24/11, HĐND TP.Đà Nẵng họp phiên thứ 5 (bất thường). Sau các thủ tục và giơ tay biểu quyết, 100% đại biểu HĐND có mặt tại kỳ họp đã nhất trí bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Cũng tại kỳ họp, Dự thảo quyết định bãi nhiệm 2 chức danh trên của ông Nguyễn Xuân Anh đã được thông qua, giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất thủ tục, trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định.

Tại kỳ họp có 48/49 đại biểu tham dự do ông Xuân Anh vắng mặt. Theo đó, việc biểu quyết bãi nhiệm 2 chức danh của ông Xuân Anh đạt tỷ lệ 100% so với 48 đại biểu có mặt và đạt tỷ lệ 97,95% so với tổng số 49 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng.


Bà Lương Thị Nguyệt Thu (hàng đầu, phải) là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.
Tuy nhiên, sau khi báo chí đăng tải thông tin cùng hình ảnh các đại biểu giơ tay biểu quyết, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc và dư luận thắc mắc ở con số 100% các đại biểu đều giơ tay biểu quyết ở trên. Theo dòng dư luận, trong số những người tham dự có một nữ cán bộ không giơ tay biểu quyết. Người này ngồi ở hàng ghế đầu cạnh ghế của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Trước những thắc mắc của bạn đọc, nguồn tin từ HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, nữ cán bộ này là bà Lương Thị Nguyệt Thu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng. Bà Thu không nằm trong danh sách 49 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sự diện hiện của bà Thu là để thực hiện công việc của mình tại kỳ họp. Bà Thu không phải là đại biểu HĐND nên việc không giơ tay biểu quyết là hoàn toàn hợp lý.

Thu Hương