Rộ tin đồn tại Đà Nẵng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh tố cáo đang có 60 Cố vấn TQ đang có mặt tại VN - Bộ Tư Lệnh Bảo vệ Lăng CT Hồ Chí Minh giúp Tổng BT Nguyễn Phú Trọng được bảo vệ nghiêm ngặt?

Nguyễn Xuân Anh tố cáo 60 Cố vấn TQ đang có mặt tại VN giúp Tổng BT Nguyễn Phú Trọng?

 

Nguồn: