Khách hàng bây giờ không còn là “Thượng đế” nữa rồi,khách đi xe mà đối xử với khách như này thì ai dám đi nữa.

#BaoPhapLuat