Nhà không có chuông báo cháy, cửa thoát hiểm bị khóa..., người dân nhiều chung cư ở Hà Nội lo sợ tính mạng bị đe dọa khi hỏa hoạn.

Nguồn: