Phù thủy trang điểm gốc Việt - Michell Phan hay đồng sáng lập PayPal - Elon Musk đều kiếm được gia tài triệu USD khi còn rất trẻ.

Những CEO thành triệu phú trước tuổi 30

Hà Thu

(Infographic: Essay Expert)

Nguồn: