Việt kiều về nước và nỗi lo mất đồ

Một trong nỗi lo của không ít người khi về nước: Hành lí bị rạch, móc trộm đồ trong vali.

#BaoPhapLuat