Pha dàn cảnh trộm xe quá tinh vi của nhóm 3 thanh niên , chủ nhà chỉ sơ ý lơ là chưa đầy 1 phút chúng đã lấy mất chiếc xe máy.

#BaoPhapLuat