Cùng trang lứa với nhau,đáng nhẽ ra ở cái tuổi này của các em sẽ là lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò…nhưng xem clip 4-5 em đánh 1 bạn như muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy,còn mấy bạn nam cũng chỉ biết đứng nhìn…

#BaoPhapLuat