Đảng và Nhà nước đang chung tay đẩy lùi tham nhũng…thì đâu đó ở nơi nào đấy vẫn có những con sâu làm rầu nồi canh như thế này…