Không chỉ dơn giản là một trò chơi mà còn là một bộ môn nghệ thuật đấy mọi người

Có lẽ cậu bé dường như sinh ra là để chơi bộ môn này sao ấy

Nhìn cậu biểu diễn chuyên nghiệp đến từng động tác

#BaoPhapLuat