Không hiểu vì sao mà người đàn ông trên lại rơi xuống chuồng gấu như vậy…

Các gia đình có trẻ con hết sức lưu ý khi cho trẻ con vào sở thú chơi nhé.

#BaoPhapLuat