Hỡi thế gian, sao các bé cấp 1 bây giờ “sành điệu củ kiệu” quá vậy

Bằng chúng hùi đó mấy mình còn bận cởi truồng tắm mưa cơ mà