Cắt….diễn tốt lắm,rất biểu cảm 😀

Tương lai sẽ là 1 diễn viên hài tài năng

#BaoPhapLuat