Tài xế cứng nhất năm! Thiếu đúng 100đ không chịu đi tại BOT Cây Lậy – Tiền Giang…200đ không lấy,chỉ lấy đủ không lấy thừa… :))