Rất nhiều người đã đuổi theo chiếc taxi của hãng xe Mai Linh vì đã gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Chắc có lẽ vì quá bức xúc trước thái độ của tài xếMai Linh.

#BaoPhapLuat