Thản nhiên vào nhà lục đồ của gia chủ,khi bị phát hiện hắn còn quyết lấy bằng được chiếc điện thoại của chủ nhà.

#BaoPhapLuat